Porady

1. Gdy śmierć nastąpiła w domu:

 • Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon
 • Po wystawieniu dokumentu stwierdzającego zgon wystarczy zadzwonić do naszego zakładu pogrzebowego celem przewiezienia zmarłego do chłodni.

2. Gdy śmierć nastąpi w szpitalu:

 • Wystarczy zadzwonić do naszego zakładu, a my poinformujemy Państwa jak dalej postępować.

3. Zgon w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo:

 • Wezwać Pogotowie, które zawiadamia Policję. Policja w takim przypadku zawiadamia prokuraturę.
 • Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu.
 • Prokuratura po przeprowadzonej sekcji zwłok wydaje zgodę na wydanie ciała.

4. Dokumenty potrzebne do załatwienia Aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego:

 • Dowód osobisty osoby zmarłej
 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Dowód osobisty współmałżonka (jeżeli istnieje)

5. Dokumenty potrzebne do załatwienia Zasiłku Pogrzebowego ZUS / KRUS:

 • Akt zgonu
 • Odcinek renty lub emerytury
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu osoby zmarłej
 • Faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy
Początek strony